User Tools

Site Tools


mv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mv [2020-05-18 02:44:59] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Anténní objekty Ministerstva Vnitra ======
 +
 +===== Objekt 49.981N, 14.496E (Vestec) =====
 +
 +  * http://​mapy.cz/​s/​j7Sk
 +  * dvě yaginy na KV a pár dalších antén
 +
 +
 +===== HF/VHF direction finder 50.281N, 14.431E (Netřeba) =====
 +
 +  * http://​mapy.cz/​s/​j7SO
 +  * opuštěně vypadající budka uprostřed
 +  * branka s obyč fabkou, CCTV jenom uvnitř
 +  * žádná APčka (2.4 GHz)
 +  * žádné viditelné mikrovlnné spoje
 +  * dostupný rozvaděč s 15 jističi v poloze ON (nezkoušel jsem přepínat)
 +  * dva soustředné kruhy divných antén (vnitřní kruh je zmenšená verze vnějšího) s opravdu kvalitně uzemněnými stožáry (zalévací trubka) a kotevními lany z 10 vajíček sériově (přitom nahoře a dole je to přidělané k uzemněnému stožáru přímo…)
 +
 +{{ :​antena.png?​300 |}}
 +
 +===== Objekt 50.271N, 14.430E (Netřeba) =====
 +
 +  * http://​mapy.cz/​s/​j7TV
 +  * pátek 26.6.2015 večer živo (lidi, auta)
 +  * otevřená brána se závorou (nezkoušel jsem jet dovnitř)
 +  * KV antény (yagi, zavěšený tubus, zavěšený „žebřík“),​ satelity
 +  * žádná APčka (2.4 GHz)
 +    * ale několik lokálních ISP nešifrovaných a s WEP - třeba od nich berou konektivitu
 +
 +[[http://​mapy.cz/​s/​j7Us|Přímo uprostřed mezi těmi objekty je samotná budova ministerstva.]] Náhoda? Nemyslím si. :-)
 +
 +===== Objekt 50.131N, 14.348E (Horoměřice) =====
 +
 +  * http://​mapy.cz/​s/​jIz6
 +  * KV antény, dvě yagi
 +
 +===== Radiokomunikační a měřící středisko MVČR (Radlická) =====
 +
 +https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Pav%C3%AD_vrch
 +
 +===== Měřičský ústav (Litoměřice) =====
 +
 +http://​wikimapia.org/​20709706/​cs/​M%C4%9B%C5%99i%C4%8Dsk%C3%BD-%C3%BAstav
 +
 +===== Další =====
 +
 +  * https://​mapy.cz/​zakladni?​x=17.1831551&​y=49.7523002&​z=18&​base=ophoto&​source=coor&​id=17.183257032394437%2C49.75242321068659
  
mv.txt · Last modified: 2020-05-18 02:44:59 (external edit)