User Tools

Site Tools


mining

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mining [2020-05-18 02:45:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Základy hornictví a geologického průzkumu ======
 +
 +Oskenoval jsem své zápisky z [[https://​is.cuni.cz/​studium/​predmety/​index.php?​do=predmet&​kod=MG432P09&​skr=2017&​fak=11310|předmětu MG432P09]], školní rok 2017. Najdete je [[https://​jenda.hrach.eu/​f/​hornictvi/​zapisky.pdf|zde]] (PDF, 21 MB). Legenda k obrázkům: červeně je payload. Do zápisků prosakuje DSP a buněčná biologie, chcete prostě číst ty části které začínají nadpisem Hornictví.
 +
 +Pokud máte radši mluvenou než psanou verzi, tak na [[https://​ksp.mff.cuni.cz/​akce/​smrst/​2018/​|Smršti]] jsem zápisky předčítal a komentoval. Existuje z toho [[https://​popelka.ms.mff.cuni.cz/​~hrach/​smrst-2018/​2018-12-08-hornictvi.mp4|videozáznam]].
 +
 +Bylo by super kdybych měl exponenciálně mnoho času a udělal z toho online učebnici.
 +
 +===== Další čtení =====
 +
 +  * http://​podzemi.solvayovylomy.cz/​
 +  * Noname kniha z Příbrami. Knihu se [[https://​jenda.hrach.eu/​f/​hornictvi/​pribram.pdf|podařilo vyleakovat]] (PDF, 8 MB).
 +  * Kniha [[http://​www.antikvariat-5d.cz/​kniha-severocesky-hnedouhelny-revir-2708516.aspx|Severočeský hnědouhelný revír]] (~1972, s kolesovým rypadlem a nadšeným horníkem na obalu). Knihu se nepodařilo vyleakovat.
 +{{ :​hornik.jpg?​direct&​200 |}}
 +
 +Vizuály:
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=LNX4U-aQLXY|Těžba uranu UD Hamr k.p.]]
 +    * doporučuji přehrávat s -aspect 4:3 -af pan=1:​0.5:​0.5 a prvních 30 minut jenom proseekovat,​ až pak to začne být zajímavé
 +    * nemá to timestamp, ale na 1:23:40 řeknou, že je rok 1991
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=8A_M9vr1Srk|Dobývací metody v Československých uranových dolech]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=b3BOMfH7Dbc|Jak se vyrábí železo a ocel]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=CT8qIv8FauA|Zásah BZS Hamr]]
  
mining.txt · Last modified: 2020-05-18 02:45:08 (external edit)