User Tools

Site Tools


gis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gis [2019-07-23 22:39:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Vytěžujme informace o svém okolí! :-) =====
  
 +  * [[http://​wgp.praha-mesto.cz/​tms/​wgp_zatopy/​index.php?​client_type=gis_hr1&​strange_opener=0&​client_lang=cz_iso&​autolog_anonymous=1|zátopy]]
 +  * [[http://​wgp.praha-mesto.cz/​|pražský WGP]]
 +  * [[http://​wgp.praha-mesto.cz/​tms/​wgp_z/​index.php?​client_type=gis_hr1&​client_lang=cz_iso|mapa tam]]
 +  * [[http://​kontejnery.prazske-sluzby.cdsw.cz/​imapa.aspx|podrobný mapový podklad]]
 +  * [[http://​www.katastr2.cz/​|Web 2.0 interface ke katastru]]
 +  * http://​wgp.urm.cz/​tmap/​tms/​aplk/​arcgis_api/​uap/​uap.html
 +  * http://​mpp.praha.eu/​DMP/​default.aspx#​ a vlevo zaškrtni Informativní mapa sítí
 +  * [[http://​pcr.jdvm.cz/​mapsphere/​MapWin.aspx?​M_AcvCol=NP1%7cs&​S_LID=5bfa665a-cba5-444e-867c-13c01775e102&​M_AcvVals=003100130304%7c003100130305%7c003100130306%7c003100130307%7c003100130308%7c003100130310&​M_Lang=cs&​M_MapCursorWidth=0&​M_TextAction=attribs_detail_init&​M_Site=cdv&​BBOX=-748533%3a-1058155%3a-735668%3a-1040232&​S_FromNavig=true&​M_AcvLay=0%7c0&​M_WizID=17|databáze dopravních nehod]], [[http://​maps.jdvm.cz/​cdv2/​apps/​nehodyvmape/​Search.aspx|vyhledávání]]
 +  * [[https://​ic.ckp.cz/​ICwww/​servlet?​_page=searchSPZ|SPZ pojištění]]
 +  * [[http://​www.geology.cz/​extranet/​mapy/​mapy-online/​wms|ČGS WMS]]
 +  * [[http://​aplikace.policie.cz/​dopravni-nehody-praha/​|nehody realtime]]
 +  * [[http://​www.dveprahy.cz/​|Dvě ťavy]]
 +  * http://​www.geoportalpraha.cz/​cs/​mapove-aplikace
 +  * [[http://​kontaminace.cenia.cz/​|Kontaminovaná místa]] - old Flash and [[http://​sekmhelp.mzp.cz/​|windoze version]] :-(
 +  * http://​www.estudanky.eu/​
 +  * [[http://​mpp.praha.eu/​app/​map/​VykresyUP/​|Územní plán Prahy.]] [[http://​wgp.urm.cz/​kup/​|A plánovaný plán.]]
 +  * http://​oldmaps.geolab.cz/​
 +  * http://​mpp.praha.eu/​DMP/​default.aspx
 +  * http://​www.ceps.cz/​CZE/​Data/​Vsechna-data/​Stranky/​Preshranicni-toky.aspx
 +  * http://​www.bezpecneparkovani.cz/​Home.cms?​ActiveID=1001
 +  * http://​mpp.praha.eu/​arcgis/​rest/​services/​FS
 +    * http://​www.arcgis.com/​home/​webmap/​viewer.html?​url=http%3A%2F%2Fmpp.praha.eu%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2FFS%2Fukryti_varovani_objekty_s_toxickymi_latkami%2FMapServer&​source=sd
 +  * [[http://​webmap.dppcr.cz/​dpp_cr/​isapi.dll?​GEN=MAP&​map=zatopy&​CF_SXX=zu_usek_toku&​CF_SQY=C[ZUID]ECZ020_953%0A&​QI=-1|Digitální povodňový plán ČR]]
 +  * http://​www.prazdnedomy.cz/​
 +  * [[http://​www.rozhlas.cz/​zpravy/​data/​_zprava/​interaktivni-mapa-kolik-lidi-bydli-u-novych-stanic-metra-a-pribyva-jich--1473594|Hustota obyvatel]]
 +  * http://​vetrelciavolavky.cz/​
 +  * http://​gis.izscr.cz/​map2/​ - sloupy, přejezdy, zátopy… (requires Flash)
 +  * http://​www.suchejezy.cz/​
 +  * http://​www.pvl.cz/​portal/​SaP/​PC/​
 +  * http://​www.koupacivody.cz/​
 +  * [[http://​ec.europa.eu/​transport/​road_safety/​going_abroad/​search_sk.htm#​|Informace o dopravních předpisech v EU]]
 +  * http://​www.brownfieldy.cz/​
 +  * http://​www.egonov.cz/​
 +  * http://​www.praha.eu/​jnp/​cz/​o_meste/​magistrat/​odbory/​odbor_bezpecnosti_a_krizoveho_rizeni/​informace_o_ukryti/​index.html
 +  * http://​www.praha.eu/​jnp/​cz/​o_meste/​magistrat/​odbory/​odbor_bezpecnosti_a_krizoveho_rizeni/​mestsky_kamerovy_system.html
 +  * http://​www.ptas.cz/​cs/​odstavky-a-poruchy/​
 +  * http://​mapa.opevneni.cz/​
 +  * http://​app.iprpraha.cz/​js-api/​app/​mapa-online/​
 +  * http://​www.praha-priroda.cz/​
 +  * http://​dic.tsk-praha.cz/​
 +  * http://​www.kdejsme.cz/​
 +  * http://​boudy.info/​hledat.php?​txt=cz&​zeme=cz
 +  * http://​app.iprpraha.cz/​js-api/​app/​OrtofotoArchiv/​
 +  * https://​na-ovoce.cz/​cs/​
 +  * http://​www.vodopady.info/​cz/​vdpCR.php
 +  * http://​www.ovocnarska-unie.cz/​sispo/?​str=klima-mapa
 +  * http://​app.iprpraha.cz/​js-api/​app/​dtmp/​index.html
 +  * https://​2gis.cz/​
 +  * [[http://​iprpraha.maps.arcgis.com/​apps/​MapJournal/​index.html?​appid=7b7eccf7075f4d23bf62b6b1d689aa3c|fotomapa Prahy 1945]]
 +  * [[http://​eagri.cz/​public/​app/​lpisext/​lpis/​verejny2/​plpis/​|Veřejný registr půdy]]
 +  * http://​geoportal.eon.cz/​itc/​default.aspx?​serverconf=vsite&​wmcid=1143
 +  * https://​www.prazskekasny.cz/​
 +  * [[http://​ags.cuzk.cz/​dmr/​|Výškopis]]
 +  * http://​strojovypark.cz/​
 +
 +  * [[http://​www.vilemwalter.cz/​mapy/​|Krno before it was cool]]
 +  * http://​rodos.vsb.cz/​Overview.aspx
 +
 +  * http://​cs.camping.info/​kempy
 +
 +  * [[http://​freegis.fsv.cvut.cz/​gwiki/​S-JTSK|Převody z Křováka do jiných systémů]]
 +
 +  * [[https://​spz.penize.cz/​2AS3736|SPZ 1]], [[https://​ic.ckp.cz/​ICwww/​servlet?​_page=searchSPZ|SPZ 2]]
 +    * [[http://​platesmania.com|SPZ2IMG]]
 +
 +Inverzní GIS
 +  * http://​www.poznejmisto.cz/​
gis.txt · Last modified: 2019-07-23 22:39:54 (external edit)