User Tools

Site Tools


ebroker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ebroker [2023-01-06 00:17:51]
jenda [Expobank / NEO účet]
ebroker [2023-01-21 17:42:08] (current)
jenda [Praktická realizace]
Line 142: Line 142:
   * VOO, 0.04   * VOO, 0.04
   * To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou,​ hlavně když nežijete v US. Takže VXUS, který trackuje cca. všechny non-US společnosti. Vanguard vydal nějaké memo kde řeší, kolik by měl mít člověk non-US, bylo to relativně placaté a vypadalo to, že kolem 20-35% to funguje rozumně.   * To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou,​ hlavně když nežijete v US. Takže VXUS, který trackuje cca. všechny non-US společnosti. Vanguard vydal nějaké memo kde řeší, kolik by měl mít člověk non-US, bylo to relativně placaté a vypadalo to, že kolem 20-35% to funguje rozumně.
 +  * ETF co nejsou v US (vhodné jednak pro brokery jako Degiro kde nejde US ETF nakupovat, jednak protože není vhodné držet moc v US, viz [[https://​www.bogleheads.org/​wiki/​List_of_non-US_domiciled_ETFs|odkaz]] níže): IE00BK5BQT80,​ IE00B6R52259
  
 [[https://​investor.vanguard.com/​etf/​profile/​overview/​VTI/​portfolio-holdings|Pro představu jak může vypadat takový gigantický fond s 4000 společnostmi]] [[https://​investor.vanguard.com/​etf/​profile/​overview/​VTI/​portfolio-holdings|Pro představu jak může vypadat takový gigantický fond s 4000 společnostmi]]
ebroker.txt · Last modified: 2023-01-21 17:42:08 by jenda