User Tools

Site Tools


361

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

361 [2019-09-25 04:48:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Wishlist pro pravidla provozu ======
  
 +  * Jasně definovat, kdy platí povinnost použít stezku pro (chodce a) cyklisty:
 +    * Pokud je za obrubníkem?​ (Hlávkův most směrem na sever, zpátky do provozu se pak fakt blbě skáče)
 +    * Pokud je za svodidly? (Podolí, Nuselák)
 +    * Pokud na ni nejde najet (e.g. je oddělena chodníkem)?​ (Výtoň)
 +    * Pokud by najet na ni vyžadovalo půlkilometrovou zajížďku?​
 +  * Omezit povinnost použít stezku pro chodce a cyklisty, protože snad všechny jsou stavebně blbě vyřešené a dochází tam s chodci k nebezpečným situacím. (např. [[https://​www.cyklistesobe.cz/​issues/​1470-vestec-vadna-stezka|1]],​ [[https://​www.cyklistesobe.cz/​issues/​1347-nelze-se-dostat-do-bubenske|2]],​ [[https://​mapy.cz/​s/​2412K|3]])
 +  * Vyřešit deadlock, ke kterému dojde, když je někde cyklostezka i cyklopruh, přičemž cyklista je povinen použít oboje najednou (Patočkova x Na Petynce, Trojský most).
 +{{ :​user:​jenda:​img_20160730_170652.jpg?​direct&​600 |}}
 +  * Určit, jestli když je na chodníku stezka a pak končí a je přechod a pak zase začíná, tak musím jako fakt z toho kola slézt, nebo se to bere jako vjetí a vyjetí.
 +  * Po chodníku se nesmí jezdit na kole, ale v terénu (bez studia stavební dokumentace konkrétního objektu či někdy katastru) není jak poznat, co je chodník.
 +    * Obrubníkem vyvýšený kus podél silnice je asi jasný.
 +    * Co různé vyježděné cesty?
 +    * Účelové komunikace?
 +    * Parkové cesty? (např. Kampa chodník není!)
 +    * [[https://​www.codexisuno.cz/​65c#​!17|NSS o tom rozhodoval]]
 +  * K povinnosti jezdit na kole při pravém okraji přidat něco jako „pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti“ jako mají auta, protože teď se na kole musí jezdit při pravém kraji vozovky i když tam někdo parkuje a tak.
 +  * Udělat z bruslaře a asi i segwaye vozidlo. Momentálně jsou to chodci, tedy např. bruslař má jezdit (mimo výjimky na stezkách pro cyklisty a cyklopruhu) vlevo! Současně by to vyřešilo kolize se segwayi na chodnících a mohl by se tak zrušit pražský zákaz segwayí a [[http://​www.invarena.cz/?​p=20468|dvoukolových invalidních vozíků]] (!) v celé Praze.
 +  * Definovat, jestli zákaz vjezdu platí do nejbližší křižovatky nebo jak daleko.
 +  * Konečně říct, jestli se na stezce pro chodce a cyklisty chodí vlevo nebo vpravo.
 +  * Zařídit, aby šlo snadno poznat, že jsem na křižovatce (důležité pro dávání přednosti zprava a pro ukončení platnosti jiných značek), resp. v nezjevných případech kdo je na účelové komunikaci (případně kdo je vůbec na komunikaci :) ).
 +  * Udělat přednost na kruháku default, aby tam nemusely být dvojice značek (kruhový objezd + dej přednost v jízdě) a aby [[https://​auto.idnes.cz/​kruhove-objezdy-020-/​automoto.aspx?​c=A160322_145600_automoto_fdv|nevznikala různá nedorozumění]].
 +  * Zrušit povinnost mít na šlapkách odrazky u lehokol, velomobilů a podobných zařízení,​ kde to nedává smysl. (pokud máte potřebu to něčím nahradit, tak naopak můžete zase přidat odrazky někam jinam, kde to smysl má)
 +  * Definovat maximální povolenou periodu blikačky (viděl jsem teď cyklistu, který měl vzadu věc, která jednou za strašně dlouho krátce blikla).
 +  * Podle 341/2014 musí mít na kole duše, nosiče a zámek schválenou technickou způsobilost. Nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?
 +  * Povolit zimní pláště s hroty alespoň pro lehká vozidla (jízdní kola a tak), která tím povrch silnice nepoškozují.
 +  * Vyřešit, co je to elektrokolo/​elektrokoloběžka,​ co musí splňovat a kde může jezdit. Byl v tom trochu bordel a po poslední novele (2018) v tom je extrémní bordel.
 +===== Osazování značení =====
 +
 +  * Uvědomte si, že značky jako jednosměrka a průjezd zakázán platí pro všechny. Pokud pomocí nich chcete regulovat automobilový provoz, dejte k nim dodatkovou tabulku, která to vyjadřuje, protože jinak znepříjemníte život i všem ostatním ([[https://​www.cyklistesobe.cz/​threads/​339|Podolí]],​ Karlín, Šeříková).
 +  * Buzerační semafory (Na Pankráci) a přejezdy, které pět minut blikají a závorují a pak projede krokem vlak (Heřmaničky,​ Černošice,​ Řevnice, Srbsko) nebo když vlak ještě stojí ve stanici (Netřeba), akorát učí lidi, že je mohou ignorovat, a když je to někde fakt důležité,​ tak na to budou všichni kašlat.
 +    * Rovněž by to chtělo vyřešit [[https://​jenda.hrach.eu/​f/​prejezd.mp4|trollující přejezdy]],​ které zvednou závory, ale stále blikají, a pak závory zase spustí a jede vlak. Samozřejmě,​ řidič se má dívat i na světelnou signalizaci,​ ale tohle naprosto zbytečně zvyšuje riziko chyby.
 +    * Mimochodem proč ještě nemáme na přejezdech detekci překážky,​ která by zaregistrovala třeba to auto ze záznamu bezpečnostní kamery uvedeného výše?
 +  * Systematicky rušit přejezdy (např. protože tam platí třicítka) na nepoužívaných a již nefunkčních (zarostlých,​ zasypaných,​ vytrhaných) vlečkách (např. [[https://​mapy.cz/​zakladni?​vlastni-body&​x=14.4106510&​y=49.9917955&​z=20&​base=ophoto&​ut=Nov%C3%BD%20bod&​uc=9g.T.xXUZI|Modřany]]).
 +  * Při značení dočasných uzavírek malou ikonkou v rohu naznačit, o jakou situaci jde. Ve více než 90 % případů (p<0.01) to je totiž tak, že se opravuje například část silnice a pro auta je to fyzicky neprůjezdné,​ ale pro kola je to v pořádku. A tak je zbytečné na kole jet objízdnou trasou (a překážet tím na objízdných komunikacích).
 +  * Při osazování značek „slepá ulice“ rovněž rozlišovat,​ pro koho je slepá. Běžné se stává, že „slepá“ znamená „za 100 metrů pokračuje stezka pro cyklisty“ (https://​mapy.cz/​s/​1OBw7)
361.txt · Last modified: 2019-09-25 04:48:18 (external edit)