Tahák na OSTRAJavu

Před začátkem testu si tento soubor stáhněte, abyste splnili požadavek, že jde o off-line zdroj.
Povolené on-line zdroje:
Dědičnost
public class PrefixPrinter extends GenericPrinter { }
Packages
package cz.nsalitomerice.java.logger;
import cz.nsalitomerice.java.logger.SinglePrinterLogger;
Iterátory
Iterator<Object> iter = foo.iterator();
while(iter.hasNext()) {
  System.out.println(iter.next());
}
Interface
public interface MyCollection {
  public void add(Object o);
  public Object get(int i);
  int size();
}
...
public class MyImpl implements MyCollection, Iterable<Object> { ... }
Pole
char[] newarr = new char[666];
Arraycopy
System.arraycopy(zdroj, zdrojpos, cíl, cílpos, kolik);
2D pole, pole s inicializací
int[][] multi = new int[5][10];
int[][] multi = new int[][]{
 { 1, 2, 3},
 { 9, 8, 7} };
Výjimky
try {
  return arr[i];
} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
  System.out.println("idx out of range");
  return 0;
}
Vyrobení iterátoru
public Iterator<Character> iterator() {
  return new Iterator() {
    private int index = 0;
    @Override
    public boolean hasNext() {
      return index < ptr;
    }
    @Override
    public Character next() {
      return arr[index++];
    }
  };
}
Načtení souboru
DataInputStream di = new DataInputStream(
  new BufferedInputStream (
    new FileInputStream("passwd")));

ArrayList<String> users = new ArrayList<>();
ArrayList<Integer> uids = new ArrayList<>();
int sect = 0;
StringBuilder el = new StringBuilder();
while(true) {
  int r = di.read();
  if (r<0) {
    break;
  }
  if(r == ':') {
    if(sect == 0) {
      users.add(el.toString());
    }
    if(sect == 2) {
      uids.add(Integer.parseInt(el.toString()));
    }
    sect++;
    el = new StringBuilder();
  } else if(r == '\n') {
    sect = 0;
    el = new StringBuilder();
  } else {
    el.append((char)r);
  }
  
}
Načtení vstupu od uživatele
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
String user = scanner.next();
int uid = scanner.nextInt();
Zapsání souboru
DataOutputStream ds = new DataOutputStream(
  new BufferedOutputStream (
    new FileOutputStream("passwd", true)));

ds.writeChars("ahoj");
ds.close();
Je adresář? Zkopírování souboru.
java.nio.file.Path p2 = java.nio.file.Paths.get(args[1]);
if(Files.isDirectory(p2)) {
  java.nio.file.Path srcpath = java.nio.file.Paths.get(infile);
  java.nio.file.Path dstpath = java.nio.file.Paths.get(args[1] + "/" + infile);
  java.nio.file.Files.copy(srcpath, dstpath, java.nio.file.StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
  System.exit(0);
}
File streams
DataInputStream di = new DataInputStream(
  new BufferedInputStream (
    new FileInputStream(infile)));
DataOutputStream ds = new DataOutputStream(
  new BufferedOutputStream (
    new FileOutputStream("soutfile.txt")));
while(true) {
  int r = di.read();
  if (r<0) {
    break;
  }
  ds.write(r);
}
ds.flush();
di.close();
ds.close();
Měření času
long before = System.nanoTime();
Threading
public class mergeThr extends Thread {
public void run() { }

Thread t = new mergeThr(0, a.length, a, depth);
t.start();
t.join();
MIN_VALUE
int x = Integer.MIN_VALUE;
Sort, lambda
Collections.sort(lines, (String p1, String p2) -> {
  if("-l".equals(args[0])) {
    return p1.compareTo(p2);
  } else {
    return p2.compareTo(p1);
  }
});
TCP server
public class ClientThread extends Thread {
ClientThread(Socket socket) throws IOException {
  this.socket = socket;
}
public void run() {
  synchronized(ClientThread.class) {
    Reader re = new InputStreamReader(socket.getInputStream());
    BufferedReader br = new BufferedReader(re);
    this.out = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream()), true);
    while (true) {
      String arg = br.readLine();
      out.println("ahoj");
    }
  }
}

ServerSocket s = new ServerSocket(6666);
s.setReuseAddress(true);
while(true) {
  try {
    Socket socket = s.accept();
    Thread t = new ClientThread(socket);
    t.start();
  } catch (Exception e) {
    System.out.println("cannot accept");
    break;
  }
}
TCP klient
InetAddress addr = InetAddress.getByName("localhost");
try (Socket socket = new Socket(addr, 6666)) {
  Reader re = new InputStreamReader(socket.getInputStream());
  BufferedReader br = new BufferedReader(re);
  PrintWriter out = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream()), true);
}

String l = br.readLine();
out.println("-d");
isWhitespace
Character.isWhitespace((char) c)
Collections
String[] a; a.length;

ArrayList<String> exp = new ArrayList<>();
exp.add("foo");
int j = exp.size();
exp.remove(exp.size()-1); // remove last

inkedList<Double> numstack = new LinkedList<>();
peek() = pop(), push(), size()

HashMap<String, Double> mapa = new HashMap<>();
mapa.put("last", 1.2);
mapa.containsKey(k);
mapa.get(k);